|   Echipa   |   SFB în Media   |   Contact   |  
 |   Donează online   |   Directionează 2%   |

365 pentru EDUCAȚIE

The Benefits of Reading

Everything great that ever happened in this world happened first in somebody’s imagination – Astrid Lindgren, Swedish author.

The benefits of reading are fundamental to the way we learn, accumulate knowledge and express ourselves as human beings.

When we read we learn about ourselves and others.
We become better at relating to and understanding other people. Hence, a reader may be more opt to have a higher sense of empathy for other fellow human beings. Empathy is part of our emotional intelligence and will help us to be patient and tolerant with others, and more easily see things from other people’s perspectives.

Reading improves our vocabulary.
There is a difference between the words we use when we speak, and the words we use when we write. When we read we become exposed to more types of words than when we don’t read. Therefore we develop and expand our vocabulary, and consequently learn to express ourselves in a more detailed and more purposeful manner. Instead of saying: ‘I saw a dog’, we would say, for example : ‘ I saw a Pug puppy ‘. Instead of saying: ‘ I would like to eat some good food and drink a glass of wine’, we would say : ‘I am longing to eat a delicious chicken ciorba with a hot chili, a red onion and smantana. To that a fresh glass of white Jidvei wine ‘. We are more capable of making distinct choices of words and at the same time articulate our needs better. When we read we become better at describing people, places and situations in an accurate way.

Our self esteem grows with the achieved expressive vocabulary.
We will be more confident to speak in front of other people and make ourselves heard. When this is the case we can more meaningfully take charge of our own lives and we can invite people to work for common causes, with us.

We become solution finders by reading.
When we are exposed to problems in a fictive story, we use our cognitive skills to find creative solutions. This helps us in real life, when we think of how to overcome challenges. Imagining solutions also make us more innovative. If we grow an innovating mindset , we will be more apt to solve problems in society and in our communities. Our imagination is stimulated when we read, and the door to dreaming big is swung open, when we read fictive stories. This helps us to explore who we are , our talents and find our purposes in life.

Reading helps us practice endurance.
Reading is not a quick fix and we have to be concentrated when we read. A better concentration assists us to focus better, stick to our goals and be more resilient. Resilience is important, so that we don’t give up on a dream or a plan. Setting high goals for ourselves and our communities, is the number one factor when it comes to development, according to Professor John Hattie, re-known researcher in the field of education.

Reading is like a work-out for your brain.
It takes your analysing skills to the next level and you can identify situations quicker, hence make more accurate decisions. Reading helps you to achieve a better memory and reduces stress. Reading before bedtime will make you calmer and relaxed.

Better writer.
When you read you are exposed to infinite creative ways of expressing oneself. By being stimulated by expressive texts yourself, you may as well become the next big poet , because reading also makes you a better writer.

Storyteller
When you read you become a better storyteller. Us human beings have always been storytellers, ever since we could express ourselves with cave paintings some 30 – 40.000 years ago. When you are an eloquent storyteller chances are high that you will be listened to, taken seriously, and in this way may be one of the people who can imagine a better world and will pave the way and change the world to a better place.

Yvette Larsson

 

Beneficiile cititului

„Toate lucrurile mărețe care s-au întâmplat în această lume s-au întâmplat întâi în imaginația cuiva” – Astrid Lindgren, autor suedez

Beneficiile cititului sunt fundamentale pentru felul cum învățăm, cum acumulăm informație și cum ne exprimăm ca oameni.

Când citim, învățăm despre noi și despre alții.
Relaționăm mai bine și îi înțelegem mai bine pe alții. Prin urmare, cel care citește are mai multe șanse să empatizeze mai bine cu ceilalți. Empatia este parte a inteligenței noastre emoționale și ne ajută să fim mai răbdători și mai toleranți cu ceilalți și putem cu mai mare ușurință să vedem lucrurile din perspectiva celuilalt.

Cititul ne îmbogățește vocabularul.
Există o diferență între cuvintele pe care le folosim când vorbim și cele pe care le folosim când scriem. Când citim suntem expuși la mai multe tipuri de cuvinte decât dacă nu citim. Prin urmare ne dezvoltăm vocabularul și învățăm să ne exprimăm într-un mod mai detaliat și mai articulat. De exemplu, în loc să spunem: „Am văzut un câine”, am spune: „Am văzut un mops”. În loc să spunem: „Aș vrea să mănânc o mâncare bună și să beau un pahar cu vin”, am putea spune: „Mi-e poftă de o delicioasă ciorbă cu ardei iute, ceapă roșie și smântână. La asta aș adăuga un pahar de vin alb de la Jidvei”. Am fi mult mai capabili să ne alegem cuvintele și să ne exprimăm nevoile mai bine. Când citim, devenim mai buni la a descrie oameni, locuri, situații, într-un mod mult mai exact.

Stima noastră de sine crește direct proporțional cu expresivitatea vocabularului nostru.
Căpătăm mai multă încredere să vorbim în fața altor persoane și să ne facem auziți. Astfel, putem să fim stăpâni pe propriile noastre vieți și putem invita alți oameni să lucreze împreună cu noi.

Găsim cu mai mare ușurință soluții atunci când citim.
Când suntem expuși la anumite probleme din poveștile pe care le citim, ne folosim de abilitățile noastre cognitive pentru a găsi soluții creative. Acest lucru ne ajută și în viața de zi cu zi, când ne gândim cum să facem față provocărilor. Chiar și când doar ne imaginăm soluțiile devenim mai inovatori. Dacă ne dezvoltăm un mod de gândire inovator, vom fi mult mai apți să rezolvăm probleme în societate și în comunitate. Imaginația ne este stimulată atunci când citim și poarta către a visa măreț este larg deschisă când citim ficțiune. Asta ne ajută să ne explorăm propria ființă, talentele pe care le avem și scopul în viață.

Cititul ne ajută să ne exersăm rezistența.
Cititul nu se poate face în grabă, trebuie să ne concentrăm când citim. O concentrare mai bună ne ajută să fim constanți în scopul nostru și mai flexibili. Flexibilitatea e importantă și ne ajută să nu renunțăm la planurile noastre. Să ne setăm planuri înalte pentru noi și comunitățile noastre este factorul numărul unu pentru dezvoltarea noastră, potrivit profesorului John Hattie, cunoscut cercetător în domeniul educației.

Cititul este un fitness pentru creier.
Îți duce capacitatea de analiză la următorul nivel și așa poți să identifici anumite situații mai bine și, prin urmare, să iei și decizii mai bune. Cititul te ajută să să-ți îmbunătățești memoria și reduce stresul. Să citești ceva înainte de culcare te calmează și te relaxează.

Devii un scriitor mai bun,
Când citești ești expus la moduri infinite de exprimare. Fiind stimulat de texte expresive, poți să devii un mare poet, de pildă, fiindcă cititul te face și un scriitor mai bun.

Povestitor
Când citești devii un povestitor mai bun. Nouă, oamenilor, ne-a plăcut întotdeauna să fim buni povestitori, încă de când ne-am exprimat prin picturile rupestre de acum 30-40 de mii de ani în urmă. Dacă ești un povestitor elocvent, ai mai multe șanse să fii ascultat, să fii luat în serios și în felul acesta poți fi unul dintre acei oameni care își vor imagina o lume mai bună și vor pava calea pentru a face lumea mai bună.

Yvette Larsson

,

Leave a Reply

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.